Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 04/08/2011

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 04/08/2011

Ordinea de zi din 04.08.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 04.08.2011 şi aprobarea deciziilor BEx.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului C.E.S. din data de 21.07.2011
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului C.E.S. din data de 28.07.2011
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea art. 7 al Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
4.2. Proiect de Ordonanţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
4.3. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
5. Aprobarea propunerilor de modificare şi completare a R.O.F. C.E.S.
6. Informare cu privire la participarea C.E.S. România la cea de a 12-a Reuniune Internaţională a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare şi la Adunarea Generală a A.I.C.E.S.I.S. 21 - 23 iulie, Roma.
7. Diverse.