Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 05/03/2015

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 05/03/2015

Ordinea de zi din 05.03.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Efectele publicării de către AM POSDRU a Instrucțiunii nr. 99/16.09.2014 privind reglementarea și clarificarea modalității de interpretare a bugetului detaliat, anexă la contractul de finanțare și anexele aferente
2. Informare privind şedinţa BEx din data de 05.03.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
3. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
3.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.02.2015
3.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 19.02.2015 (ședință fără cvorum)
3.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.02.2015 (ședință fără cvorum)
4. Validarea domnului VLAD Alexandru, ca reprezentant al U.G.I.R. în Plenul CES
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 18 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (pl-x 65/23.02.2015)
5.2. Propunere legislativă pentru completarea articolului 68 al Legii educației naționale nr. 1/2011. (pl-x 68/23.02.2015)
5.3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (pl-x 69/23.02.2015)
5.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010
5.5. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului Adițional referitor la plângerile colective încheiat la Strasbourg la 9 noiembrie 1995 la Carta Socială Europeană deschisă spre semnare la Torino la 18 octombrie 1961 (pl-x 81/25.02.2015)
5.6. Propunere legislativă privind negocierile colective de muncă (b 37/16.02.2015)
5.7. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și alte măsuri
6. Propuneri de actualizare a ROF CES în conformitate cu Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
7. Diverse

Tags