Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 05/04/2012

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 05/04/2012

Ordinea de zi din 05.04.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 05.04.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 29.03.2012 (şedinţă nestatutară)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
5. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
6. Nota Serviciului Juridic referitoare la modificarea ROF al CES, privind subordonarea Biroului de Audit Public Intern
7. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la participarea instituţiei noastre la seminarul privind dezvoltarea
durabilă şi solidaritatea: rolul unui consiliu economic şi social
, precum şi la Adunarea Generală a UCESIF, Congo - Brazzaville, 2 - 4 mai 2012
8. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la participarea instituţiei noastre la
Reuniunea anuală a secretarilor generali ai CES-urilor din UE şi CESE
, Dublin-Irlanda, 3 - 4 mai 2012
9. Notificarea dlui Ioan Cezar Corâci cu privire la reprezentarea de legalitate a UGIR -1903, precum şi răspunsul dlui Marius Opran la aceasta.
10. Diverse