Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 05/04/2016

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 05/04/2016

Ordinea de zi din 05.04.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 05.04.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.03.2016
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programelor de interes național în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și violenței în familie pentru perioada 2016-2018
3.2. Propunere legislativă privind asigurarea calității în sistemul de sănătate (plx 99/29.03.2016)
3.3. Proiect de Lege a asistenței medicale comunitare și a centrelor comunitare integrate
4. Diverse