Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 05/04/2022

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 05/04/2022

Ordinea de zi din 05.04.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 05.04.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” și pentru modificarea art.1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” (termen de avizare: 06.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – avizare amânată în ședința din data de 29.03.2022 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială::avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum si a valorii sprijinului financiar (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților în contextul actualei crize din Ucraina, Federația Rusă și Belarus (termen de avizare: 14.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială::avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 14.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (termen de avizare: 14.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei - retras de la avizare de către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare din sectorul feroviar de marfă (termen de avizare: 15.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (plx138/23.03.2022) (termen de avizare: 08.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL, PSD, neafiliați - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă privind reglementarea modalității de raportare a stocurilor la produsele agricole (b142/21.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, PSD, USR - aviz favorabil cu observații
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 (b143/21.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă privind integrarea pe piața forței de muncă din România a cetățenilor străini pentru modificarea și completarea unor acte normative (b144/21.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil cu observații
2.11. Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b145/21.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil cu observații
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) al art.151 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii (b146/21.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - avizare amânată
2.13. Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea ocupării pe piața muncii din România (b147/21.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - avizare amânată
2.14. Propunere legislativă pentru aplicarea unor măsuri de sprijin pentru angajatori și salariați în situații de criză, altele decât cele din perioada stării de urgență/asediu/alertă (b148/21.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil cu observații
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(4) din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar (b149/22.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz nefavorabil
2.16. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției (b153/22.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (b155/23.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz nefavorabil
2.18. Propunere legislativă pentru completarea articolului 12 litera B din O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (b156/23.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (b157/23.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, USR, UDMR, minorități - aviz favorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1)-(3) ale art.77 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b158/23.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, USR, UDMR, minorități - aviz nefavorabil
2.21. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1995 privind depozitul legal de documente (b159/23.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.22. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare (b160/23.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR – puncte de vedere
2.23. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 122/2006 privind azilul în România (b162/24.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.24. Propunere legislativă – Legea Pescuitului (b163/24.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați minorități - puncte de vedere
2.25. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b164/24.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.26. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (plx149/28.03.2022) (termen de avizare:13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL, PSD,UDMR, neafiliați - aviz favorabil
2.27. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.168 din Legea educației naționale nr.1/2011 (plx150/28.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.28. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ (plx152/29.03.2022) (termen de avizare: 13.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați PNL, UDMR, neafiliați - aviz favorabil cu observații
3. Aprobarea candidaturii doamnei VUȚAN Maria Camelia, propusă de Confederația Sindicatelor Democratice din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeș
4. Aprobarea propunerii de modificare a Statului de funcții pentru anul 2022, în sensul transformării postului de la poziția 14 de expert debutant în expert gr. II
5. Răspunsul Agenției Naționale pentru Integritate cu privire la solicitarea Consiliului Economic și Social nr. 1799/29.03.2022
6. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 15.03.2022
7. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 18.03.2022
8. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 22.03.2022
9. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 24.03.2022
10. Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 05.04.2022
11. Diverse

Partenaire