Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 05/07/2016

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 05/07/2016

Ordinea de zi din 05.07.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 05.07.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.06.2016
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii
3.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2016
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa"
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte
3.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
3.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
3.8. Propunere legislativă pentru învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu (pl-x 299/28.06.2016)
3.9. Propunere legislativă pentru completarea art. 284 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale (pl-x 300/28.06.2016)
3.10. Propunere legislativă pentru modificarea art. 262 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale (pl-x 301/28.06.2016)
4. Aprobarea candidaturii doamnei MICLEA Manuela, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Ilfov
5. Aprobarea candidaturii doamnei PĂSĂRIN Ruxandra Livia, propusă de C.N.S.L.R.-FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Ilfov
6. Diverse