Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 05/07/2019

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 05/07/2019

Ordinea de zi din 05.07.2019 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale (termen de avizare: 16.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
1.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind reglementare unor măsuri financiar-fiscale necesare pentru siguranța alimentării cu energie electrică precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici (termen de avizare: 18.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Energiei
1.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea art. 11 alin. (1) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap (termen de avizare: 16.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
1.4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx295/26.06.2019) (termen de avizare: 11.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - avizare amânată în ședința din data de 02.07.2019
1.5. Propunere legislativă pentru completarea art. 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx296/26.06.2019) (termen de avizare: 11.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - avizare amânată în ședința din data de 02.07.2019
1.6. Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică şi securitate (b281/18.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD
1.7. Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu" (b282/19.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL
1.8. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (b283/19.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL, PSD, UDMR, PMP, minorități
1.9. Propunere legislativă pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr. 1, precum și pentru completarea Anexei nr. 2 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (b284/19.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR
1.10. Propunere legislativă pentru abrogarea pct.2 de la litera A din Anexa nr. 1, pentru completarea Anexei nr. 2, precum şi pentru modificarea pct.5 din Anexa nr. 3 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (b285/19.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR
1.11. Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului român și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj și în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos (b286/19.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD
1.12. Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun (b287/19.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori USR și deputați USR, PSD, PNL, minorități
1.13. Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România (b288/19.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați minorități, PSD, PNL, PMP, ALDE, USR, UDMR, Pro România
1.14. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art. 24 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (b289/20.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori independenți, PSD, PNL, ALDE, UDMR
1.15. Propunere legislativă pentru completarea art. 13 din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă (b290/20.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori independenți, PSD, PNL, ALDE, UDMR
1.16. Propunere legislativă pentru modificarea art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției (b291/20.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori independenți, PSD, PNL, ALDE, UDMR
1.17. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (b294/20.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, PNL, USR
1.18. Propunere legislativă pentru modificarea art. 387 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (b297/24.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: senator PSD Șerban NICOLAE
1.19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală (b322/28.06.2019) (termen de avizare: 16.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați ALDE, PSD, PNL, USR, UDMR, PMP, Pro ROMÂNIA, minorități
2. Diverse