Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 06/05/2022

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 06/05/2022

Ordinea de zi din 06.05.2022 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 06.05.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora (termen de avizare: 18.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – avizare amânată

Partenaire