Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 06/09/2022

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 06/09/2022

Ordinea de zi din 06.09.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 06.09.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității (termen de avizare: 14.09.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – procedură de avizare reluată - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Adresa Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România cu privire la necesitatea unei intervenții legislative în vederea reducerii taxei clawback pentru medicamentele generice de tip II și III
4. Aprobarea alocării resurselor necesare pentru efectuarea Studiului ”Sănătatea mintală: situația și accesul la tratament, inclusiv servicii medicale conexe, al persoanelor care suferă de probleme de sănătate mintală cronice și acute, sănătatea mintală în funcție de stadiile de viață, sănătatea mintală la locul de muncă, riscuri psihosociale, tabloul intervențiilor validate științific în România, povara afecțiunilor mintale (impact economic, impact în zile de viață)”, conform Anexei nr. 1 a minutei Comisiei temporare constituite în acest scop din data de 02.09.2022
5. Aprobarea alocării resurselor necesare pentru efectuarea Studiului ”Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a anului 2022 - an european al tineretului”, conform documentului adoptat de Comisia temporară constituită în acest scop în data de 05.09.2022
6. Proiectul punctului de vedere elaborat cu privire la solicitarea Asociației Parcul Natural Văcărești privind inițierea unui punct de vedere cu privire la legiferarea ariilor naturale urbane protejate
7. Nota domnului Secretar General Marin Suliman cu privire la încetarea, începând cu data de 03.09.2022, a reprezentativității la nivel național a Confederației Patronatul Național Român
8. Informare – Chestionarul elaborat de OIM, AICESIS și Consiliul Național, Economic, Social și de Mediu din Algeria cu ocazia organizării în comun a conferinței internaționale privind rolul dialogului social și al instituțiilor sale în lupta împotriva inegalităților în lumea muncii
9. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 17.08.2022
10. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 06.09.2022
11. Diverse

Partenaire