Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 06/11/2012

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 06/11/2012

Ordinea de zi din 06.11.2012 ora 13:30

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 06.11.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 01.11.2012 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.07.2012
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 362/ 22.10.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 14.11.2012)
5.2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 14.11.2012)
5.3. Proiect de Lege privind stagiile de adaptare profesională pentru absolvenţii de învățământ superior (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 14.11.2012)
6. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
7. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
8. Nota Direcției Avizare privind propunerea C.N.S. Cartel Alfa pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Maramureş
9. Diverse