Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 07/02/2024

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 07/02/2024

Ordinea de zi din 07.02.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 07.02.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acesteia (termen de avizare: 8.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – retransmis spre avizare sub formă de ordonanță a Guvernului - avizare amânată în ședința din data de 30.01.2024 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize A.N.S.V.S.A., M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Cadrului general de obligațiuni destinate protejării mediului înconjurător și combaterii schimbărilor climatice (termen de avizare: 14.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Energiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale, Ministerul Educației, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – procedură de avizare reluată - puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Aprobarea candidaturii doamnei NEGREA Petronela, propusă de Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Botoșani
4. Aprobarea candidaturii domnului PEȚAN Virgil Daniel, propus de Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mureș
5. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la Conferința pe tema dezinformării, organizată de Comitetul Economic și Social European, Republica Moldova, Chișinău, 18 aprilie 2024
6. Aprobarea execuției bugetare a Consiliului Economic și Social la data de 31.12.2023
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 07.02.2024
8. Diverse


Partenaire