Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 07/03/2023

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 07/03/2023

Ordinea de zi din 07.03.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 07.03.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (termen de avizare: 16.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Economiei, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială și modificarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale (termen de avizare: 17.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.3. Propunere legislativă pentru modificarea alineatelor 2 şi 3 ale articolului 383 din Legea nr.287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil (b63/13.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, PSD, PNL, neafiliați - aviz favorabil cu observații
2.4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război (b64/13.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.5. Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale şi a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general (b65/13.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz nefavorabil
2.6. Propunere legislativă pentru completarea Legii 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar (b66/13.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (b67/14.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii nr.196 din 13 mai 2003, republicată în Monitorul Oficial Nr.198 din 20 martie 2014, privind prevenirea şi combaterea pornografiei (b68/14.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b69/14.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Diana IOVANOVICI ȘOȘOACĂ - senator neafiliat - aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile şi cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei şi al transporturilor (b70/15.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, PSD, UDMR, deputat USR, AUR, neafiliat - aviz favorabil cu observații
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (b71/15.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, USR, neafiliat - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (b72/15.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (b73/15.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun (b74/16.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b75/16.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, PSD, minorități - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b76/16.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (b77/16.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b78/16.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (b80/16.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz favorabil cu observații
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea art.70 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (b81/16.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (b82/16.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.22. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite (b86/17.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD - aviz favorabil cu observații
2.23. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (b87/17.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.24. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 286/2009 privind Codul Penal (b88/17.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Diana IOVANOVICI ȘOȘOACĂ - senator neafiliat - aviz favorabil
2.25. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b89/17.02.2023) (termen de avizare: 10.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Diana IOVANOVICI ȘOȘOACĂ - senator neafiliat - aviz nefavorabil
2.26. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Apărării Naționale (plx124/28.02.2023) (termen de avizare: 15.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
3. Aprobarea resurselor financiare necesare lansării Studiului ”Corelarea salariului minim cu necesarul pentru un trai minim decent: studiu de politică publică”, în data de 9 martie 2023, la Sala Avram Iancu, Senatul României
4. Informare – Scisoarea deschisă a Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului adresată președintelui României cu privire la propunerea de constituire a unui Consiliu pentru viitorul României
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 28.02.2023
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 01.03.2023
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 07.03.2023
8. Diverse


Partenaire