Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 07/05/2015

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 07/05/2015

Ordinea de zi din 07.05.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
1.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 16.04.2015
1.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 23.04.2015 (ședință fără cvorum)
1.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.04.2015 (ședință fără cvorum)
2. Validarea domnului DOBRE Florin, ca reprezentant al C.N.I.P.M.M.R. în Plenul CES
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru completarea art. 1 din Legea nr. 8 din 11 ianuarie 2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (b 171/15.04.2015)
3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020
3.3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei
  3.4. Propunere legislativă pentru completarea art. 1 al OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată prin Legea nr. 71/2015 (b 177/21.04.2015)
4. Nota Serviciului Juridic privind adresa C.N.I.P.M.M.R. referitoare la revocarea candidaturii doamnei Mihaela BREAZ pentru postul de asistent judiciar la Tribunalul Arad
5. Aprobarea candidaturii domnului STOIAN Nicolae Radu, propus de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Arad
6. Adresa Ministerului Justiției referitoare la solicitarea de întreprindere a demersurilor legale în vederea declanșării procedurii de ocupare a posturilor vacante de asistent judiciar din cadrul Tribunalului Dolj și Tribunalului Arad
7. Diverse