Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 07/06/2022

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 07/06/2022

Ordinea de zi din 07.06.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 07.06.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara – Capitala Europeană a Culturii în anul 2023” (termen de avizare: 17.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Culturii – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulților și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum şi durata de școlarizare (termen de avizare: 17.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Culturii - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1257/2011 (termen de avizare: 17.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (termen de avizare: 17.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Justiției - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (termen de avizare: 17.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Agenția Națională a Funcționarilor Publici - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Propunere legislativă pentru modificarea art.270 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României (b311/16.05.2022) (termen de avizare: 10.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Stoica Diana - deputat USR - aviz nefavorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.678 din 2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și pentru completarea art. 28 din Ordonanța de urgență nr.97 din 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (b313/16.05.2022) (termen de avizare: 10.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (151) al articolului 7 punctul (3) litera c) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (b319/17.05.2022) (termen de avizare: 10.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată (b320/17.05.2022) (termen de avizare: 10.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați AUR - aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare (b321/18.05.2022) (termen de avizare: 10.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați AUR și neafiliați - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal (b322/18.05.2022) (termen de avizare: 10.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, PNL și deputați minorități - puncte de vedere
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b324/19.05.2022) (termen de avizare: 10.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator și deputați PSD și deputat minorități - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b326/23.05.2022) (termen de avizare: 16.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă privind serviciul extern specializat în resurse umane și salarizare (b327/24.05.2022) (termen de avizare: 16.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, PNL, UDMR, minorități - aviz nefavorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b329/25.05.2022) (termen de avizare: 16.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, PSD, UDMR – puncte de vedere
2.16. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (b330/25.05.2022) (termen de avizare: 16.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, UDMR, USR – puncte de vedere
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (b331/25.05.2022) (termen de avizare: 16.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, UDMR, USR – puncte de vedere
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (b332/25.05.2022) (termen de avizare: 16.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz nefavorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b333/25.05.2022) (termen de avizare: 16.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (b334/26.05.2022) (termen de avizare: 16.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, PSD, UDMR, deputați PNL – puncte de vedere
2.21. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 17 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată în data de 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri (b335/26.05.2022) (termen de avizare: 16.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.22. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat (b339/26.05.2022) (termen de avizare: 16.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.23. Propunere legislativă pentru modificarea art.155 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (b341/27.05.2022) (termen de avizare: 16.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.24. Propunere legislativă pentru declararea florii de bujor ca Floare Națională a României (b343/27.05.2022) (termen de avizare: 16.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, PNL, UDMR, senator neafiliat - aviz nefavorabil
2.25. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (plx316/30.05.2022) (termen de avizare: 16.06.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, PSD, AUR - aviz favorabil
3. Aprobarea candidaturii doamnei MUREȘAN Lavinia Cristina, propusă de Blocul Național Sindical, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Hunedoara;
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 31.05.2022;
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 07.06.2022;
6. Diverse


Partenaire