Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 07/06/2023

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 07/06/2023

Ordinea de zi din 07.06.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 07.06.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați, județul Galați și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru actualizarea denumirii, datelor de identificare, a valorilor de inventar și a adresei, după caz, ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” (termen de avizare: 15.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Lege privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a managementului gazelor fluorurate cu efect de seră (termen de avizare: 15.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 și pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului (termen de avizare: 15.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Justiției - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Propunere legislativă privind instituirea Schemei de Certificare Voluntară „De Origine România - DOR” (b293/10.05.2023) (termen de avizare: 08.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputat PSD – avizare amânată în ședința din data de 30.05.2023 - aviz nefavorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (b304/15.05.2023) (termen de avizare: 15.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz favorabil cu observații
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi a Legii nr.148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea (b305/15.05.2023) (termen de avizare: 15.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea art. 138 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b306/15.05.2023) (termen de avizare: 15.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, UDMR - aviz favorabil cu observații
2.8. Propunere legislativă pentru desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România şi pentru abrogarea Legii nr. 31/2007, cu modificările şi completările ulterioare (b307/15.05.2023) (termen de avizare: 15.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru eliminarea obligaţiei de a elibera bon fiscal la tranzacţiile efectuate cu cardul prin modificarea Ordonanţei de urgenţă 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (b309/16.05.2023) (termen de avizare: 15.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR, deputat PSD, PNL - aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (b310/16.05.2023) (termen de avizare: 15.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PSD, neafiliați - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (b312/17.05.2023) (termen de avizare: 15.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (b313/17.05.2023) (termen de avizare: 15.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.13. Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b314/17.05.2023) (termen de avizare: 15.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator și deputat PSD - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru completarea art. (364) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 (b315/18.05.2023) (termen de avizare: 15.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați UDMR, PSD, PNL - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă privind efectuarea unor cursuri de prim ajutor de către salariaţi, precum şi drepturile şi obligaţiile angajatorilor şi, respectiv, ale statului în raport cu aceştia (b317/19.05.2023) (termen de avizare: 15.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea art.34 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b318/19.05.2023) (termen de avizare: 15.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 al Ordonanţei de Urgenţă nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (b320/19.05.2023) (termen de avizare: 15.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - puncte de vedere
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români (b321/19.05.2023) (termen de avizare: 15.06.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
3. Aprobarea candidaturii doamnei RĂDUȚESCU Ana, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Olt
4. Aprobarea candidaturii doamnei CONDURAT Mihaela Virginia, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
5. Aprobarea candidaturii doamnei SIMION Simona Corina, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vrancea
6. Aprobarea candidaturii doamnei CREȚU Olivia Luminița, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vaslui
7. Aprobarea candidaturii doamnei CICU Alina Mihaela, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vâlcea
8. Aprobarea candidaturii domnului BĂSĂU Marian, propus de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Tulcea
9. Aprobarea candidaturii doamnei NECHIȚOAIA Maria Iulia, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Suceava
10. Aprobarea candidaturii doamnei IANCULESCU Irina, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sibiu
11. Aprobarea candidaturii doamnei DRAGOMIRESCU Petronela, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Prahova
12. Aprobarea candidaturii domnului FOCA Dan, propus de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Covasna
13. Aprobarea candidaturii doamnei PINTEA Simona, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bihor
14. Aprobarea candidaturii doamnei BĂLOI Eleonora, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
15. Aprobarea candidaturii doamnei NEGRESCU Oana Loredana, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mehedinți
16. Aprobarea candidaturii doamnei BENȚA Liliana, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Iași
17. Aprobarea candidaturii domnului STAN Adrian, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Harghita
18. Aprobarea candidaturii doamnei RETEZEANU Isabella, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
19. Aprobarea candidaturii doamnei GHEORGHE Irina Roxana, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
20. Aprobarea candidaturii doamnei MARCULESCU Miliana Gabriela, propusă de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
21. Aprobarea candidaturii doamnei PREDUCA Grigoriana-Manuela, propusă de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vâlcea
22. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 07.06.2023
23. Diverse


Partenaire