Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 07/11/2013

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 07/11/2013

Ordinea de zi din 07.11.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 07.11.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.10.2013
3. Informare privind şedinţa Plenului din data de 30.10.2013 (şedinţă fără cvorum)
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat (b 637/30.09.2013)
5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
6. Diverse