Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 08/03/2016

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 08/03/2016

Ordinea de zi din 08.03.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 08.03.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.03.2016
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (plx 38/22.02.2016)
3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
3.3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011 (plx. 43/29.02.2016)
3.4. Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (plx. 44/29.02.2016)
3.5. Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legatură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu (plx. 46/29.02.2016)
4. Diverse