Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 08/08/2017

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 08/08/2017

Ordinea de zi din 08.08.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 08.08.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.08.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Lege privind reglementarea activităţii de lele-muncă (termen de avizare: 09.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S. - avizare amânată în şedinţa Plenului din data de 01.08.2017
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
3.2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (termen de avizare: 14.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.J.
3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lucrări pentru punerea în funcţiune a capacităţii finale de producţie de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilţ Sud" (termen de avizare: 21.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E.
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţ Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an" (termen de avizare: 21.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E.
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2017 (termen de avizare: 21.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E.
3.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara - RATEN, aflat sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului (termen de avizare: 21.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E.
3.7. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 21.08.2017, conform prevederilor aii. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.T.
3.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea tarifelor pentru operaţiunile de eliberare de informaţii, extrase de registru şi certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerţului, precum şi de certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, de copii şi copii certificate de pe înregistrările efectuate în registrul comerţului şi de pe actele prezentate de persoanele fizice sau juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului) (termen de avizare: 21.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.J. - reexaminare
4. Validarea domnului PREDA Bogdan, reprezentant al C.P. CONCORDIA, ca membru al Comisiei pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială, fiind astfel revocat domnul MANOLACHE Adrian
5. Diverse