Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 08/11/2022

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 08/11/2022

Ordinea de zi din 08.11.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 08.11.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (termen de avizare: 18.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii si Solidarității Sociale - puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Propunere legislativă pentru modificarea art. 129 alin.(41) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (b638/17.10.2022) (termen de avizare: 11.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PSD, PNL, UDMR, minorități - aviz favorabil
2.3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 273 din 2004 privind procedura adopției (b639/18.10.2022) (termen de avizare: 11.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, USR, minorități - aviz favorabil
2.4. Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi victimelor mineriadei de la București din perioada 13-15 iunie 1990 (b641/18.10.2022) (termen de avizare: 11.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Florin Claudiu ROMAN - deputat PNL - aviz nefavorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea art. 308 alin.(4) lit.g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (b642/18.10.2022) (termen de avizare: 11.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil cu observații
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea O.G. nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare (b643/19.10.2022) (termen de avizare: 11.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, senatori UDMR, PNL, AUR - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei nr.I a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare (b644/19.10.2022) (termen de avizare: 11.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, PSD, PNL, deputați minorități - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români (b645/19.10.2022) (termen de avizare: 11.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați minorități - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice (b646/19.10.2022) (termen de avizare: 11.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, senatori PNL, neafiliați, deputat UDMR - aviz favorabil cu observații
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (b648/20.10.2022) (termen de avizare: 11.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil cu observații
2.11. Propunere legislativă pentru completarea art. 30 alin.(1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b649/20.10.2022) (termen de avizare: 11.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (b650/20.10.2022) (termen de avizare: 11.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - puncte de vedere
2.13. Propunere legislativă pentru completarea art. 9 din Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social (b655/21.10.2022) (termen de avizare: 11.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru completarea art. 13 din Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (b656/21.10.2022) (termen de avizare: 11.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor (b657/21.10.2022) (termen de avizare: 11.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Vasile DÎNCU – senator PSD - aviz favorabil cu observații
2.16. Propunere legislativă pentru deconspirarea urmaşilor lucrătorilor Securităţii care ocupă demnităţi sau funcţii publice prin completarea Ordonanţei de urgenţă nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (plx680/31.10.2022) (termen de avizare: 15.11.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - puncte de vedere
2.17. Proiect de propunere de politică publică pentru incluziunea socială a persoanelor fără adăpost, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii si Solidarității Sociale
3. Informare cu privire la invitația adresată de UEFISCDI, în vederea participării reprezentanților CES la evenimentul „Angajabilitatea absolvenților din România: îmbunătățirea calificărilor universitare în raport cu piața muncii”, ce va avea loc în data de 17.11.2022
4. Informare privind ședința Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR din data de 07.11.2022
5. Lansarea studiului Comisiei temporare constituite în vederea realizării studiului pe tema locuirii, eveniment ce va avea loc în data de 24 noiembrie 2022 la sala Avram Iancu a Senatului României
6. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 01.11.2022
7. Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 08.11.2022
8. Diverse


Partenaire