Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 08/12/2011

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 08/12/2011

Ordinea de zi din 08.12.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 08.12.2011 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.09.2011
3. Informare privind şedinţele Plenului din: 08.09.2011, 15.09.2011, 22.09.2011, 26.09.2011, 06.10.2011, 13.10.2011, 20.10.2011, 27.10.2011, 03.11.201, 10.11.2011, 17.11.2011 şi 24.11.2011 (şedinţe nestatutare)
4. Nota Serviciului Juridic privind propunerea de modificare a alin. (2) al art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 772/2011 privind aprobarea listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la care se efectuează concedieri colective în anul 2011 şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 8.12.2011);
5.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 8.12.2011);
5.3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (b 635/23.11.2011) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 13.12.2011);
5.4. Propunere legislativă privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru tinerii căsătoriţi precum şi pentru mamele sau, după caz, persoanele care au în întreţinere doi sau mai mulţi copii minori (b 619/22.11.2011) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 13.12.2011);
5.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 772/2011 privind aprobarea listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la care se efectuează concedieri colective în anul 2011 şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 14.12.2011).
6. Diverse.