Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 08/12/2022

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 08/12/2022

Ordinea de zi din 08.12.2022 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 08.12.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare: 19.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul Național de Redresare și Reziliență aferente Componentei 10 - Fondul local, Componentei 11 - Turism și Cultură, Componentei 14 – Buna guvernanță și Componentei 15 – Educație, precum și pentru completarea unor acte normative (termen de avizare: 19.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (termen de avizare: 20.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023 (termen de avizare: 20.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 (termen de avizare: 20.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiectul Legii bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2023 (termen de avizare: 20.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (b737/15.11.2022) (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR – aviz favorabil cu observații


Partenaire