Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 09/03/2021

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 09/03/2021

Ordinea de zi din 09.03.2021 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 09.03.2021
2. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea domnului Augustin HAGIU ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor patronale
3. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea domnului Dragoș MIHALACHE ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor patronale
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.229 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (b48/22.02.2021) (termen de avizare: 19.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR-PLUS
4.2. Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și modificarea art.13 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (b50/23.02.2021) (termen de avizare: 19.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR-PLUS, senatori deputați UDMR, deputați minorități
4.3. Propunere legislativă pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (b51/23.02.2021) (termen de avizare: 19.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR-PLUS, senatori deputați UDMR, deputați minorități
4.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii grădinilor zoologice și acvariilor publice nr.191/2002 (b52/23.02.2021) (termen de avizare: 19.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL
4.5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților (b53/23.02.2021) (termen de avizare: 19.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați AUR
4.6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (b54/23.02.2021) (termen de avizare: 19.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați AUR
5. Adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la solicitarea de nominalizare a unui membru titular și a unui membru supleant în Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat 2021-2027 (CCMAP)
6. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 09.03.2021
7. Diverse

Partenaire