Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 09/04/2019

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 09/04/2019

Ordinea de zi din 09.04.2019 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiectul Legii turismului (termen de avizare: 18.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Turismului
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 08.04.2019
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință programată în data de 08.04.2019
- Comisia pentru drepturi și libertăti ale organizațiilor societătii civile (C8) - ședință programată în data de 08.04.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 08.04.2019 - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
1.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 19.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 08.04.2019
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 08.04.2019
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 08.04.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 08.04.2019 - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă semnături M.F.P., M.S., lipsă avize C.N.A.S., M.J.
1.3. Propunere legislativă pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (b102/20.03.2019) (termen de avizare: 11.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: senator PSD Mihai-Viorel FIFOR - avizare amânată în ședința din data de 02.04.2019
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 8.04.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
1.4. Propunere legislativă pentru completarea art. 36 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 (b106/20.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, UDMR și minorități - avizare amânată în ședința din data de 02.04.2019
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) -ședință programată în data de 08.04.2019
1.5. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale (b107/21.03.2019) (termen de avizare: 12.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PMP - avizare amânată în ședința din data de 02.04.2019
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 08.04.2019
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 8.04.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 08.04.2019
1.6. Propunere legislativă privind modificarea art. 277 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale (pl-x 210/1.04.2019) (termen de avizare: 16.04.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD și PMP
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 08.04.2019
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) -ședință programată în data de 08.04.2019
2. Proiect de Hotărâre a Plenului privind validarea doamnei Silvia VLĂSCEANU ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social
3. Proiect de Hotărâre a Plenului privind validarea domnului Mihai FLORIN ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.03.2019
5. Informare privind şedinţa BEx din data de 09.04.2019
6. Diverse