Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 09/10/2018

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 09/10/2018

Ordinea de zi din 09.10.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Lege privind sistemul public de pensii (termen de avizare: 22.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţii - Obs.: lipsă aviz M.J.
1.2. Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donaţie între operatorii economici şi instituţiile sociale (b476/18.09.2018) (termen de avizare: 15.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi USR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
1.3. Propunere legislativă pentru modificarea art. 9 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (b484/20.09.2018) (termen de avizare: 15.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: Calotă Florică Ică - deputat ALDE; Iftimie Neculai - deputat PSD; Petcu Toma-Florin - deputat ALDE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
1.4. Propunere legislativă privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 (b485/20.09.2018) (termen de avizare: 15.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: Calotă Florică Ică - deputat ALDE; Iftimie Neculai - deputat PSD; Petcu Toma-Florin - deputat ALDE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de avic favorabil
1.5. Propunere legislativă pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (b486/20.09.2018) (termen de avizare: 15.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: Calotă Florică Ică - deputat ALDE; Iftimie Neculai - deputat PSD; Petcu Toma- Florin - deputat ALDE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
2. Proiectul Raportului privind activitatea Consiliului Economic şi Social pe anul 2017
3. Aprobarea candidaturii domnului MATEI Nicolae, propus de U.G.I.R. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bucureşti
4. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind participarea CES România la Seminarul Media al Societăţii Civile, organizat de Comitetul Economic şi Social European, Atena, Grecia, 22-23 noiembrie 2018
5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.09.2018
6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.09.2018
7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 02.10.2018
8. Informare privind şedinţa BEx din data de 09.10.2018
9. Diverse