Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 09/12/2014

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 09/12/2014

Ordinea de zi din 09.12.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 09.12.2014 şi aprobarea deciziilor Bex
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.11.2014
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 02.12.2014 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului DIȚĂ Adrian, ca reprezentant al Fundației pentru SMURD în noul Plen CES
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b588/05.11.2014)
4.2. Proiect de Lege privind industria națională de apărare
4.3. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul procedural fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale
4.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/1003 privind Codul fiscal şi modificarea unor acte normative
4.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
4.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război și văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat
5. Diverse