Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 10/01/2023

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 10/01/2023

Ordinea de zi din 10.01.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 10.01.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deținut de personalul militar, respectiv polițiștii și polițiștii de penitenciare (termen de avizare: 18.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Serviciul de InformațIi Externe, Serviciul Român de InformațIi, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de ProtecțIe și Pază, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Lege privind activitate de prevenire a separării copilului de familie (termen de avizare: 18.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind instituirea unor măsuri de sprijin suportate parțial din fonduri europene aferente politicii de coeziune 2014-2020, categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie (termen de avizare: 25.01.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 10.01.2023
4. Diverse


Partenaire