Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 10/01/2024

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 10/01/2024

Ordinea de zi din 10.01.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 10.01.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Cadrului general de obligațiuni destinate protejării mediului înconjurător și combaterii schimbărilor climatice (termen de avizare: 10.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Energiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Educației, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - avizare amânată în ședințele din data de 28.12.2023 și din data de 4.01.2024 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr.1.060/2009 şi (UE) nr.648/2012 (termen de avizare: 22.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, pentru modificarea art.15 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative (termen de avizare: 22.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului de instituire a Programului național “Masă sănătoasă” (termen de avizare: 23.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.D.R., M.S., A.N.S.V.S.A., A.N.P.C., A.N.A.P., C.C., M.F., M.J.

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare ”Apărare, ordine publică și securitate națională” (termen de avizare: 23.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun (b760/18.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare şi pentru completarea art.28 din Legea nr.489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (b761/18.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Adrian ALDA - deputat PSD - aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ (b762/19.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Cosmin-Marian POTERAȘ - deputat neafiliat - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată (b763/19.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Cosmin-Marian POTERAȘ - deputat neafiliat - aviz favorabil cu observații
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (b764/19.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Cosmin-Marian POTERAȘ - deputat neafiliat - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă privind eliminarea inechităţii acordării unor indemnizaţii diferenţiate copiilor urmaşi ai eroilor-martiri prin modificarea Legea 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 (b765/20.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă privind dreptul românilor de a alege asigurătorul de sănătate (b766/20.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b767/20.12.2023) (termen de avizare: 19.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Szabó Ödön - deputat UDMR - aviz favorabil cu observații
3. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 10.01.2024
4. Diverse

Partenaire