Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 10/05/2016

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 10/05/2016

Ordinea de zi din 10.05.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 10.05.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 04.05.2016
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru completarea art. 2 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (b 214/18.04.2016)
3.2. Propunere legislativă privind statutul personalului feroviar (b 222/19.04.2016)
3.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 229/19.04.2016)
3.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora, şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale
4. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind organizarea de către CES România, împreună cu Asociația Internațională a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare (AICESIS) a unei Conferințe internaționale, cu tema ”Migrația în Europa. Rolul CES-urilor și al instituțiilor similare: provocari, responsabilități, soluții”, 16-17 iunie 2016, București
5. Aprobarea candidaturii doamnei SPORIȘ Natalia Elena, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeș
6. Diverse