Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 10/05/2022

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 10/05/2022

Ordinea de zi din 10.05.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 10.05.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar (termen de avizare: 17.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2022-2023 (termen de avizare: 17.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (termen de avizare: 18.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 (termen de avizare: 19.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (termen de avizare: 19.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" (termen de avizare: 19.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație (termen de avizare: 20.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil (b248/19.04.2022) (termen de avizare: 12.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați PNL - aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă privind prevenirea şi combaterea distrugerii culturilor agricole şi a pășunatului neautorizat, precum şi pentru modificarea unor acte normative (b249/19.04.2022) (termen de avizare: 12.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, deputat PNL, USR - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii educației fizice si sportului nr.69/2000 (b250/20.04.2022) (termen de avizare: 12.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD - aviz nefavorabil
2.11. Propunere legislativă pentru completarea articolului 33 al Legii Apelor nr.107/1996 (b251/20.04.2022) (termen de avizare: 12.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați AUR, USR - aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă privind alocarea a 15% din sumele provenite din vânzarea certificatelor de carbon în sistemul medical de stat existent în județele din care au fost cumpărate aceste certificate prin modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.115/2011 (b252/20.04.2022) (termen de avizare: 12.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputat PSD, PNL - aviz favorabil cu observații
2.13. Propunere legislativă privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei Naționale de Interoperabilitate (b253/20.04.2022) (termen de avizare: 12.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, PNL, deputați PSD - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.335/2007 a camerelor de comerț din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.836 din 6 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare (b254/20.04.2022) (termen de avizare: 12.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, PNL, PSD - aviz nefavorabil
2.15. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.138/2004 a îmbunătățirilor funciare (b255/20.04.2022) (termen de avizare: 12.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: George SCARLAT – senator PNL - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiției (b256/20.04.2022) (termen de avizare: 12.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, UDMR - aviz nefavorabil
2.17. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române (b257/21.04.2022) (termen de avizare: 12.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD - aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 (b262/26.04.2022) (termen de avizare: 18.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (b263/26.04.2022) (termen de avizare: 18.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (b264/26.04.2022) (termen de avizare: 18.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale (b265/26.04.2022) (termen de avizare: 18.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil cu observații şi propuneri de modificări2.22. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b266/26.04.2022) (termen de avizare: 18.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.23. Propunere legislativă pentru completarea Legii 227/2015 - Codul fiscal (b267/27.04.2022) (termen de avizare: 18.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Alfred-Robert SIMONIS - deputat PSD - aviz favorabil
2.24. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.651 din Codul de Procedură Civilă, aprobat prin Legea nr.134/2010 (b268/28.04.2022) (termen de avizare: 18.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, PSD - aviz favorabil
2.25. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.286 din 17.07.2009 privind Codul penal (b270/28.04.2022) (termen de avizare: 18.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.26. Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Regional "Memorialul Golgota Bucovinei" (b271/28.04.2022) (termen de avizare: 18.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR – puncte de vedere
2.27. Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare (b272/28.04.2022) (termen de avizare: 18.05.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
3. Solicitarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la nominalizarea a doi membri supleanți în cadrul Comitetului de monitorizare a Planului Național de Redresare și Reziliență
4. Solicitarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale cu privire la întâlnirea reprezentanților Organizației Internaționale a Muncii, în contextul plângerii formulate împotriva României pentru încălcarea Convenției nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și negociere colectivă
5. Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 10.05.2022
6. Diverse


Partenaire