Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 10/12/2019

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 10/12/2019

Ordinea de zi din 10.12.2019 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (termen de avizare: 20.12.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - notă solicitare amânare - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet - Rezultate comisii de specialitate: 7 solicitări de amânare, 1 declinare de competență
1.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (termen de avizare: 23.12.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - ședință desfășurată anterior transmiterii proiectului
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - ședință desfășurată anterior transmiterii proiectului
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - notă solicitare amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - ședință desfășurată anterior transmiterii proiectului
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință desfășurată anterior transmiterii proiectului
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - ședință desfășurată anterior transmiterii proiectului
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - ședință desfășurată anterior transmiterii proiectului
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - ședință desfășurată anterior transmiterii proiectului
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - ședință desfășurată anterior transmiterii proiectului - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă semnătură viceprim-ministru, lipsă avize M.F.P., M.J. - Rezultate comisii de specialitate: 1 solicitare de amânare
1.3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (b521/13.11.2019) (termen de avizare: 16.12.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Rezultate comisii de specialitate: 7 avize favorabile, 1 aviz favorabil cu observație, 1 declinare de competență
1.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor (b524/20.11.2019) (termen de avizare: 16.12.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL, deputat PSD, deputat minorități, deputat independent
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate și mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi și libertăți cetățenești, egalitate de șanse și de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relațiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecție socială și sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă (C4) - declinare de competență
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru cooperație, profesii liberale și activități independente (C7) - declinare de competență
- Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile (C8) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Rezultate comisii de specialitate: 7 avize favorabile, 2 declinări de competență
2. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Economic și Social pentru anul 2020, revizuit conform solicitării Ministerului Finanțelor Publice
3. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 05.11.2019
4. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 12.11.2019
5. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 19.11.2019
6. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 26.11.2019
7. Aprobarea proiectului procesului-verbal al ședinței Plenului din data de 03.12.2019
8. Diverse


Partenaire