Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 11/07/2013

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 11/07/2013

Ordinea de zi din 11.07.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 11.07.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 02.07.2013
3. Validarea domnului STROESCU Dan George, ca reprezentant al C.N.P.R. în Plenul C.E.S., fiind astfel înlocuit domnul ANGHEL Ion
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă pentru modificarea art. 165 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată şi completată (b404/17.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 09.07.2013)
4.2. Propunere legislativă privind protecţia drepturilor persoanelor vârstnice (b406/17.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 09.07.2013)
4.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 11.07.2013)
4.4. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 18.07.2013)
5. Anularea Hotărârii Plenului nr. 584/25.06.2013 prin care a fost aprobată candidatura doamnei NIţĂ Angela Maria, propusă de U.G.I.R.-1903, în vederea numirii în funcţia de asistent judiciar la Tribunalul Giurgiu
6. Aprobarea candidaturii domnului NIţĂ Florin Răzvan, propus de U.G.I.R.-1903, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Giurgiu
7. Aprobarea candidaturii domnului COJOCARU Rudolf Florian, propus de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bucureşti
8. Diverse
8.1. Inform are cu privire la situaţia reprezentativităţii la nivel naţional a organizaţiilor patronale şi sindicale
8.2. Raport cu privire la participarea delegaţiei CES România la Adunarea Generală a UCESIF, 4-5 iulie 2013, Atena, Grecia
8.3. Adresa Curţii de Conturi nr. 40313/3.07.2013 referitoare la solicitarea CES privind posibilitatea de indemnizare a membrilor Plenului pe perioada în care efectuează concediul de odihnă