Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 11/12/2014

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 11/12/2014

Ordinea de zi din 11.12.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
1.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.11.2014
1.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 02.12.2014 (ședință fără cvorum)
1.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 09.12.2014 (ședință fără cvorum)
2. Validarea domnului DIȚĂ Adrian, ca reprezentant al Fundației pentru SMURD în noul Plen CES
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015
3.2. Proiect de Lege a bugetului de stat pe anul 2015
3.3. Proiect de Lege a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015
3.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
4. Diverse