Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 12/01/2016

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 12/01/2016

Ordinea de zi din 12.01.2016 ora 12:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 12.01.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.01.2016
3. Validarea domnului PĂSCULESCU Mihai, ca reprezentant al C.N.P.R. în Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente
4. Validarea doamnei PANĂ Mary-Eugenia, ca reprezentantă a C.N.P.R. în Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă privind Legea sindicatelor (b673/08.12.2015)
5.2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2010 a educației naționale (b674/09.12.2015)
5.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2015 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2014 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.112/2014
5.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2016, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice
6. Diverse