Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 12/02/2015

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 12/02/2015

Ordinea de zi din 12.02.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 12.02.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.01.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.01.2014 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.01.2014 (ședință fără cvorum)
2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.02.2014 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului VLAD Alexandru, ca reprezentant al U.G.I.R. în Plenul CES
4. Validarea doamnei CIOMAG Doina, ca reprezentantă a U.G.I.R. în Plenul CES
5. Validarea doamnei GUȚĂ Victoria, ca reprezentantă a C.N.I.P.M.M.R. în Plenul CES
6. Validarea doamnei IONESCU Antoaneta-Octavia, ca reprezentantă a C.N.I.P.M.M.R. în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale și de venituri, fiind astfel înlocuit domnul LAVRIC Victor
7. Avizarea proiectelor de acte normative:
7.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale (pl-x 2/02.02.2015)
7.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale (pl-x 4/02.02.2015)
7.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale (pl-x 12/03.02.2015)
7.4. Propunere legislativă pentru stimularea elitelor cercetării științifice (pl-x 13/03.02.2015)
8. Diverse