Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 12/04/2016

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 12/04/2016

Ordinea de zi din 12.04.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 12.04.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.03.2016
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.04.2016 (ședință fără cvorum)
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale pentru sănătatea mintală a copilului și adolescentului 2016-2020
3.2. Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse (b 138/22.03.2016)
3.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare (b 148/24.03.2016)
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înființarea Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar și completarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/ universitar 2016-2017
3.6. Propunere legislativă pentru modificarea art. 352 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (plx. 127/6.04.2016)
4. Aprobarea candidaturii doamnei TRĂISTARU Rodica, propusă de C.N.S.L.R. FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Constanța
5. Diverse