Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 12/07/2022

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 12/07/2022

Ordinea de zi din 12.07.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 12.07.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative privind salarizarea și alte drepturi acordate personalului din instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională (termen de avizare: 12.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Protecție și Pază, Ministerul Justiției, Administrația Natională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – avizare amânată în ședințele din data de 29.06.2022 și data de 05.07.2022 – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.S.S., M.F.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, precum și a procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar (termen de avizare: 14.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne – avizare amânată în ședința din data de 05.07.2022 - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize O.N.P.C.S.B., M.J.

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1045/2018 (termen de avizare: 19.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – procedură de avizare reluată – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înființarea Comitetului Național pentru Prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale (termen de avizare: 20.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Sănătății – puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2021/1230 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iulie 2021 privind plățile transfrontaliere în Uniune (termen de avizare: 22.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri fiscale (termen de avizare: 22.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E., M.J.

2.7. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (termen de avizare: 22.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Sănătății – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind schema de ajutor de stat pentru investitii in industria prelucratoare (termen de avizare: 25.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Economiei - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.T., M.F., M.J.

2.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (plx416/29.06.2022) (termen de avizare: 14.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (plx417/29.06.2022) (termen de avizare: 14.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR, PNL, PSD, neafiliați - aviz nefavorabil
2.11. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a -zona cu resurse turistice (plx418/29.06.2022) (termen de avizare: 14.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, neafiliați, deputați PSD, UDMR, USR, minorități - aviz favorabil
3. Solicitarea doamnei Corina Murafa de prelungire a termenului limită de existență a Comisiei temporare constituite în vederea realizării studiului pe tema locuirii
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 27.06.2022
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 12.07.2022
6. Diverse

Partenaire