Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 12/11/2013

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 12/11/2013

Ordinea de zi din 12.11.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 12.11.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 07.11.2013
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă privind introducerea unor cursuri de limba, literatura și istoria română via internet pentru copiii cetățenilor români din afara granițelor țării (pl-x 365/14.10.2013)
3.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
3.3. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind instituirea impozitului pe construcţii
3.4. Proiect de Lege a bugetului de stat pe anul 2014
3.5. Proiect de Lege a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
3.6. Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar
3.7. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
4. Diverse