Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 13/03/2018

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 13/03/2018

Ordinea de zi din 13.03.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 13.03.2018
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 06.03.2018
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 (plx44/26.02.2018) (termen de avizare: 14.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori P.S.D.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil
3.2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale - Republicare (plx45/26.02.2018) (termen de avizare: 14.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: senator P.M.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil
3.3. Propunere legislativă pentru completarea art. 38 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b34/19.02.2018 (termen de avizare: 16.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) -Iniţiatori: deputaţi P.M.P., U.D.M.R.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
3.4. Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(l) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi unităţile bugetare (b39/19.02.2018) (termen de avizare: 16.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi P.S.D., P.N.L., U.D.M.R., P.M.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.5. Propunere legislativă privind susţinerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani şi acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 lei, pentru achiziţia de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus şi surse alternative/ ecologice (b43/21.02.2018) (termen de avizare: 16.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi P.N.L., ALDE, P.M.P., P.S.D.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
3.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 3 alineatul (3A1) din Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996 (b45/22.02.2018) (termen de avizare: 16.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi U.D.M.R.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil
3.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (b46/22.02.2018) (termen de avizare: 16.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi U.D.M.R., P.S.D.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
3.8. Propunere legislativă pentru modificarea art. 11 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx. 75/05.03.2018) (termen de avizare: 20.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). Iniţiatori: senatori P.S.D.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.9. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2018 (termen de avizare: 21.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă aviz M.F.P., M.A.E., ministrul delegat pentru afaceri europene, M.J.
3.10. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înfiinţarea Societăţii Casa de Comerţ România
S.A. (termen de avizare: 21.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.Ec. y Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)-proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă semnătură M.Ec., M.M.A.C.A., lipsă aviz S.G.G., M.J.
3.11. Proiect de Lege privind societăţile mutuale de asigurare (termen de avizare: 22.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) -propunere amânare
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - propunere amânare Obs.: lipsă semnătură M.F.P., lipsă aviz AS.F., M.J.
3.12. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019 (termen de avizare: 23.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - propunere amânare
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Obs.: lipsă aviz M.F.P., M.J.
3.13. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind măsuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 23.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - propunere amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - şedinţă programată în data de 19.03.2018
- Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi acitivităţi independente (C7) - şedinţă programată în data de 16.03.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -propunere amânare Obs.: lipsă semnătură M.M.J.S., M.S., C.N.A.S., lipsă aviz M.D.R.A.P., M.J.
4. Raport verbal prezentat de membrii delegaţiei CES România care au participat la Biroul UCESIF, la Consiliul de Administraţie al AICESIS şi la Grupul de lucru AICESIS cu tema”Revoluţia digitală şi impactul acesteia asupra viitorului omenirii”, organizate de Consiliul Economic, Social, de Mediu şi Cultural la sediul său din Abidjan, Coasta de Fildeş, în zilele de 7, 8 şi respectiv 9 martie 2018
5. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind participarea unei delegaţii CES România la festivitatea pe care Consiliul Economic, Social şi de Mediu din Franţa o organizează, sub înaltul patronaj al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, cu ocazia zilei internaţionale a Francofoniei. Evenimentul va avea loc la Paris, la sediul CESE din Palatul lena, în seara zilei de 20 martie 2018
6. Diverse