Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 13/03/2024

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 13/03/2024

Ordinea de zi din 13.03.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 13.03.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027 (termen de avizare: 14.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – avizare amânată în ședința din data de 06.03.2024 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planul strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat (termen de avizare: 14.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – avizare amânată în ședința din data de 06.03.2024 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Lege privind Codul silvic (termen de avizare: 14.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Propunere legislativă pentru modificarea art.711 alin.(1) și (2) din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat (b66/19.02.2024) (termen de avizare: 18.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator si deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (b67/19.02.2024) (termen de avizare: 18.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați PNL și minorități – puncte de vedere
2.6. Propunere legislativă pentru protejarea sănătății persoanelor care își desfășoară activitatea în mod independent, precum și modificarea Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b68/19.02.2024) (termen de avizare: 18.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați minorități și deputat USR - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (b69/19.02.2024) (termen de avizare: 18.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și a Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ (b70/19.02.2024) (termen de avizare: 18.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina - deputat PSD - aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă privind protecția și promovarea drepturilor fundamentale ale copiilor cetățeni români domiciliați sau cu reședința în străinătate (Legea Pia) (b71/20.02.2024) (termen de avizare: 18.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Gavrilă Anamaria - deputat neafiliat - aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă privind obligativitatea folosirii camerelor de corp în timpul controalelor și/sau inspecțiilor realizate de către instituțiile publice de control din România (b72/20.02.2024) (termen de avizare: 18.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Gavrilă Anamaria - deputat neafiliat - aviz favorabil cu observații
2.11. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b73/20.02.2024) (termen de avizare: 18.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (b74/20.02.2024) (termen de avizare: 18.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR și PNL - aviz nefavorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea art. IX alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative (b75/20.02.2024) (termen de avizare: 18.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023 (plx103/4.03.2024) (termen de avizare: 19.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați AUR - aviz favorabil cu observații
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (b80/26.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Trifan Raoul-Adrian - senator USR - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare (b81/26.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Boancă Rodica - senator neafiliat - aviz nefavorabil
2.17. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 - Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare (b82/26.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Boancă Rodica - senator neafiliat - aviz nefavorabil
2.18. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare (b83/26.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Boancă Rodica - senator neafiliat - aviz nefavorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (b84/26.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Boancă Rodica - senator neafiliat - aviz nefavorabil
2.20. Propunere legislativă privind implementarea Programului de acordare gratuită a rației zilnice de hrană pentru copiii din unitățile de învățământ preuniversitar publice precum creșe şi grădinițe (b85/26.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Boancă Rodica - senator neafiliat - aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b86/27.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputat PSD, senator neafiliat - aviz favorabil cu observații
2.22. Propunere legislativă privind modificarea legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor (b87/27.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.23. Propunere legislativă privind acordarea unor facilități fiscale sub forma unor reduceri/scutiri de la plata impozitelor pentru familiile care au în întreținere mai mult de trei copii, precum și pentru cele care adoptă copii (b90/27.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator și deputați AUR, senator și deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.24. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru modificarea și completarea art.337 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal (b91/27.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, PSD, UDMR, USR, neafiliați - aviz nefavorabil
2.25. Propunere legislativă pentru modificarea art.66 din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023 (plx114/.03.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz nefavorabil
3. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 30.01.2024
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 14.02.2024
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 16.02.2024
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 21.02.2024
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 13.03.2024
8. Diverse


Partenaire