Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 13/04/2022

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 13/04/2022

Ordinea de zi din 13.04.2022 ora 13:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 13.04.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru (termen de avizare: 21.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – retransmis spre avizare – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Solicitarea Comisiei temporare constituite în vederea realizării studiului pe tema locuirii cu privire la aprobarea extinderii calendarului lucrărilor comisiei până la data de 31 iulie 2022


Partenaire