Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 14/06/2016

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 14/06/2016

Ordinea de zi din 14.06.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
1.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.05.2016
1.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 31.05.2016 (ședință fără cvorum)
1.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 07.06.2016 (ședință fără cvorum)
2. Validarea unui membru al Biroului Executiv propus de partea patronală, în conformitate cu prevederile art. 20 lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, coroborat cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Lege pentru completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
3.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar
3.4. Proiect de Lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
4. Diverse