Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 14/07/2022

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 14/07/2022

Ordinea de zi din 14.07.2022 ora 13:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 14.07.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale (termen de avizare: 26.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (termen de avizare: 27.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil cu observații și propunere de modificări

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2021/1230 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iulie 2021 privind plățile transfrontaliere în Uniune (termen de avizare: 22.07.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – avizare amânată în ședința din data de 12.07.2022 – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completăPartenaire