Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 14/08/2012

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 14/08/2012

Ordinea de zi din 14.08.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 14.08.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 09.08.2012 (şedinţă nestatutară)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.07.2012
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Ordonanţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 17.08.2012)
5.2. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 17.08.2012)
5.3. Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 17.08.2012)
5.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 20.08.2012)
5.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice „Electrocentrale Deva”-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în anul 2012 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 21.08.2012)
6. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
7. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
8. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului prin care se solicită desemnarea unui reprezentant (şi a unui supleant) care să facă parte din Grupul de lucru interinstituţional pentru sprijinirea activităţilor realizate în cadrul procesului de elaborare a Strategiei de dezvoltare teritorială a României (SDTR)
9. Adresa Ministerului Afacerilor Europene prin care se solicită transmiterea propunerilor CES privind organizaţia patronală, respectiv organizaţia sindicală, care să reprezinte echilibrat interesele celor două categorii sociale în cadrul Comitetului interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP)
10. Diverse