Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 14/12/2021

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 14/12/2021

Ordinea de zi din 14.12.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 14.12.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri de protecție socială în domeniul pensiilor din sistemul public, pentru anul 2022 (termen de avizare: 23.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind prelungirea acordării măsurilor de protecţie socială prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea art. 3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (termen de avizare: 23.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.3. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru acordarea indemnizației compensatorii pentru persoanele cu handicap (termen de avizare: 23.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene (termen de avizare: 24.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcționarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului (termen de avizare: 27.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei (termen de avizare: 27.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Economiei - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (b540/25.11.2021) (termen de avizare: 21.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR - aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (b541/25.11.2021) (termen de avizare: 21.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru completarea articolului 181 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 (b542/25.11.2021) (termen de avizare: 21.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați și senator USR, deputați PSD, minorități - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996 (b543/25.11.2021) (termen de avizare: 21.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă privind actualizarea burselor acordate românilor de pretutindeni (b544/25.11.2021) (termen de avizare: 21.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, deputați PNL, deputați AUR, minorități - aviz favorabil cu observații
2.12. Propunere legislativă privind modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b545/25.11.2021) (termen de avizare: 21.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, deputați PNL - aviz nefavorabil
2.13. Propunere legislativă privind desfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului (b546/26.11.2021) (termen de avizare: 21.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - puncte de vedere
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (b548/26.11.2021) (termen de avizare: 21.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați și senatori USR, senatori UDMR, senatori PNL, senatori PSD - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru completarea art.98, alin.(2) al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului (b551/02.12.2021) (termen de avizare: 21.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: senator USR - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix (plx575/7.12.2021) (termen de avizare: 22.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, senatori și deputați PNL, senatori și deputați USR, deputați UDMR, deputați minorități - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi de modificare şi abrogare a unor articole din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (plx576/07.12.2021) (termen de avizare: 22.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
3. Adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la solicitarea de recomandare a unor reprezentanți din cadrul Consiliului Economic și Social în vederea organizării unui interviu, în cadrul proiectului Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat – faza 2, Lotul 1: Evaluarea contribuției la coeziunea economică, socială și teritorială – Tema A
4. Propunere de modificare a statului de funcții al Secretariatului Tehnic pe anul 2021
5. Raport privind participarea CES România la Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai CES-urilor europene și ai CESE, 22 - 23 noiembrie 2021, Paris, Franța
6. Raport privind participarea CES România la Seminarul ”Conectarea în interiorul UE”- Comitetul Economic și Social European,18 - 19 noiembrie 2021, Lisabona, Portugalia
7. Informarea domnului Secretar General Marin Suliman cu privire la site-ul Consiliului Economic și Social
8. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 14.12.2021
9. Diverse


Partenaire