Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 14/12/2023

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 14/12/2023

Ordinea de zi din 14.12.2023 ora 11:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 14.12.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și pentru modificarea Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (termen de avizare: 27.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Secretariatul General al Guvernului – avizare amânată în ședința din data de 13.12.2023 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale 2023 – 2028 și a Planului de Acțiune în domeniul proprietății intelectuale 2023 – 2028 și pentru organizarea și funcționarea Comitetului interdepartamental pentru coordonarea strategiei și politicilor în domeniul proprietății intelectuale (termen de avizare: 28.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Cancelaria Prim-ministrului, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024 (termen de avizare: 29.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene (termen de avizare: 29.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație, Ministerul Educației, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024 (termen de avizare: 29.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 (termen de avizare: 29.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru gestionarea și evidențierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare (termen de avizare: 29.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (b734/12.12.2023) (termen de avizare: 28.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senator PNL, deputat PSD - aviz favorabil cu observații


Partenaire