Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 15/01/2013

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 15/01/2013

Ordinea de zi din 15.01.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 15.01.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 10.01.2013 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.12.2012
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 19.01.2013)
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
6. Adresa C.S.D.R. nr. 107/1.10.2012 privind propunerea de modificare a Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare al Comisiilor de specialitate ale C.E.S. şi Nota Direcţiei Avizare referitoare la această propunere
7. Diverse