Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 15/02/2022

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 15/02/2022

Ordinea de zi din 15.02.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 15.02.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ (plx 2/01.02.2022) (termen de avizare: 17.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz nefavorabil
2.2. Propunere legislativă privind introducerea în curricula şcolară de liceu a cursului "Istoria Revoluţiei de la Timişoara din 1989 şi a schimbării de regim din Decembrie 1989 în România (plx 3/01.02.2022) (termen de avizare: 17.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Marilen Gabriel PIRTEA - deputat PNL - aviz nefavorabil
2.3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare (plx 4/01.02.2022) (termen de avizare: 17.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputati și senatori PNL, deputati și senatori UDMR, senatori PSD, senatori USR - aviz favorabil
2.4. Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare (plx5/01.02.2022) (termen de avizare: 17.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputati PNL - aviz favorabil
2.5. Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare (plx6/01.02.2022) (termen de avizare: 17.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal (b6/18.01.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Diana Iovanovici-Şoşoacă - senator Neafiliat - aviz nefavorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (b22/01.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea art.2^3 din Ordonanța Guvernului nr.58 din 21 august 1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în Romania (b23/02.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ion-Marian Lazăr - deputat USR - aviz favorabil cu observații
2.9. Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b24/02.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR – puncte de vedere
2.10. Propunere legislativă pentru completarea art.38 Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b27/03.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Georgescu Nicolae - deputat PSD; Neaţă Eugen - deputat PSD - aviz favorabil cu observatii
2.11. Propunere legislativă pentru instituirea Programului de stimulare a transportului feroviar de călători şi/sau de marfă (b28/03.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989 (b29/03.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, UDMR, USR, PNL, neafiliați - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi a Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (b30/03.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare (b31/03.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (b32/03.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați UDMR - aviz nefavorabil
2.16. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (b33/03.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați UDMR și PNL – aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă privind decontarea de către stat a unor tehnici de reproducere umană asistată medical (b34/03.02.2022) (termen de avizare: 23.02.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR și PNL, deputați PSD și minorități – puncte de vedere
3. Înființarea comisiilor temporare, desemnarea membrilor, stabilirea raportorilor, precum și termenul limită de realizare a studiilor și analizelor, conform temelor propuse din rândul părților reprezentate în Consiliul Economic și Social și aprobate în vederea includerii în calendarul pentru anul 2022
4. Informare – Răspunsul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene referitor la adresa Consiliului Economic și Social cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Comitetului interministerial de coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și a Comitetului de monitorizare a Planului Național de Redresare și Reziliență
5. Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 15.02.2022
6. Diverse


Partenaire