Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 15/03/2012

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 15/03/2012

Ordinea de zi din 15.03.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 15.03.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din 08.03.2012
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 74/7.03.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011 - 21.03.2012)
3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 1, 2 şi 6 la Hotărârea Guvernului nr. 57/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011(termen de avizare conform Legii nr. 62/2011 - 22.03.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011 - 22.03.2012)
3.3. Proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind reglementarea unor măsuri în domeniul asigurărilor sociale (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011 - 22.03.2012)
4. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeş
5. Nota Serviciului Juridic privind propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale de nominalizare a unui membru în Comisia pentru relaţiile de muncă şi politică salarială
6. Validarea ca membru al Plenului CES a domnului Dan Matei AGATHON, reprezentant al U.G.I.R., fiind înlocuit dl ştefan VARFALVI
7. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
8. Nominalizarea unui reprezentant al părţii patronale ca membru al BEx, în locul dlui Gheorghe LEMNARU
9. Aprobarea organigramei Secretariatului Tehnic al CES pe anul 2012 şi a statului de funcţii
10. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
11. Aprobarea bugetului CES pe anul 2012
12. Diverse