Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 15/09/2015

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 15/09/2015

Ordinea de zi din 15.09.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
1.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.09.2015
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice și persoanelor adulte cu dizabilități din centrele rezidențiale
2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Mediere şi Arbitraj a Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Socială şi Persoanelor Vârstnice
2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (b428/02.09.2015)
2.6. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b440/03.09.2015)
3. Diverse