Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 15/12/2011

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 15/12/2011

Ordinea de zi din 15.12.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 15.12.2011 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.09.2011
3. Informare privind şedinţa Plenului din 08.12.2011 (şedinţă nestatutară)
4. Nota Serviciului Juridic privind propunerea de modificare a alin. (2) al art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi (b 653/30.11.2011)
5.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
5.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020
5.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
5.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2012
5.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru abrogarea prevederilor art. I punctul 37 precum şi ale art. II din Hotărârea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006
5.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale
5.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea HG nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare
6. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeş
7. Nota Serviciului Juridic privind propunerea M.M.F.P.S. de nominalizare a d-lui Ion Gibescu ca membru titular în cadrul Comisiei pentru relaţii de muncă şi politică salarială, fiind înlocuit dl. Florian Stamate
8. Diverse.
8.1. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la participarea CES România la reuniunea Consiliului de Administraţie al AICESIS, Aman, Iordania 4 - 5 decembrie 2011
8.2. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la participarea CES România la reuniunea UCESIF Rabat, Maroc, 12 decembrie 2011